Overgrowth correction - Inkspire

Hi, there is option to reduce 50um. Is it posible to add 50um. Increase outer dimmension and print holes smaler.

Hi, @b.startek.

This option is not available at the moment, but we’ve received such suggestion before and we’ve passed it to our specialists for consideration :slight_smile:

Nie bardzo rozumiem sens pomniejszania wymiarów modelu i powiększania otworów - ogólnie odejmowania po obwodzie warstwy piksela. Na skutek polimeryzacji żywica kurczy się, a nie rozszerza. Wymiary są zawsze pomniejszone po polimeryzacji o kilka procent, po co je jeszcze pomniejszać i produkować większą rozbieżność ?? Korekta software’owa powinna powiększać wymiary modelu o jeden-pięć pikseli celem kompensacji skurczu polimeryzacji. Po polsku łatwiej mi to opisać :slight_smile:

EDIT: celem zmniejszenia skurczu można wprowadzić opcję zmiany natężenia światła polimeryzacji warstwy (stopniowe narastanie) - wydłuży to czas druku ale zmniejszy skurcz
lub efekt stroboskopowy (1s świecenia 1 s przerwy) - wydłuży to czas druku ale zmniejszy skurcz